Page images
PDF
EPUB

MES.

celui du pere Sebastien de saint Paul, contenant l'exhibition ORDRL des erreurs dont il accusoit le P. Papebroch , & sa supplique DES CARau Pape Innocent XI. Dès l'année precedente Innocent XII. avoit fait défense à ces deux Ordres d'écrire l'un contre l'au. tre ; mais le general des Carmes presenta une supplique à ce pontife, pour le prier de mettre fin à cette dispute , ordonnant qu'on ne parleroit plus de ces questions & qu'on laisseroir les Carmes dans leurs pretentions d'avoir eu pour fondateurs les prophetes Elie & Elisée ; puisqu'elles étoient fondées sur les bulles des souverains pontifes, l'office divin, les martyrologes & autres pareils titres. Le pape renvoya la fupplique à la congregation du concile , qui fut d'avís que fa lainteré , pour éviter le scandale que causoit cette dispute , imposeroit silence sur la question de la primitive institution de l'Ordre des Carmes par les propheres Elie & Elisée , & elle donna le 8. Mars 1698. le decret suivant.

DECRETUM CONGREGATIONIS CONCILII.

[ocr errors]

Um fan£tilimus nofter, non fine gravi animi sui moleftia
superintellexerit , acres obortas

fuisse disputationes fuper primæva institutione ordinis B. Mariæ de Monte Carmelo, illiufque succesione à Prophetis Elia & Elisao , cum magno Christi fidelium scandalo , ob hujufmodi minus necesarias contentiones, præfertim inter viros Religiosos, de rebus alioquin minimè ad fidei veritatem aut morum disciplinam pertinentibus , atque ob quam plures libros e libellos, acerbiori stilo hinc inde defuper conscriptos : adeoque ferio perpendens , in quantam malorum segetem hujusmodi dissidiorum zizania fuccrescere pofsint, nifi follicitè ex agro Dominico evellantur;volensque opportunum remedium defuper adhibere , debitaque cum maturitate in hujufmodi negotio procedere , illius examen facræ congregationi concilii sedulo discutiendum remisit.

Quo circa eadem facra congregatio die 3. Martii 1698. prævia diligenti negotii difcuffione , ac re maturè perpensa , tenfuit , fi eidem fanét.limo D. N. placuerit , per ejus Litteras Apostolicas in forma Brevis , motu proprio, & ex certa fcientia expediendas , & de more in locis folitis promulgandas , imponi poffe , ac debere perpetuum filentium fuper præfata quæftione , de primæva inftitutione, ac fuccefhone Ordinis Carmelitarum à Prre

MES.

Ordre phetis Elia & Elifæ0; ac hujusmodi filentium perpetuo fervandum DES CAR-esse à defenforibus utriusque sententia , nec non ab omnibus &

quibufcumque aliis cujuslibet gradus , status, conditionis, ordinis, societatis & instituti , etiam speciali & individuali nota dignis, tum in fcriptis dissertationibus &libris inpofterum typis edendis, tum in publicis disputationibus , ac Thesibus , fub pæna excommunicationis latæ sententiæ à transgrefforibus ipfo facto incurrenda.

Rursus censuit , libros , Thefes , feu fcripta quæcumque , contra formam prafetarum litterarum Apoftolicarum inpofterum edenda, eo ipfo, & absque alia declaratione , fore delle prohibita , fub eisdem pænis contentis in regulis Indicis librorum prohibitorum ; ea tamen adjeéta declaratione , ut per hujusmodi filentii impofitionem , nullum majus pondus accedat uni vel alteri ex diétis fibi adversantibus opinionibus , fed maneat utraque in ftatu ac termi. nis quibus modo reperitur , donec aliter Sedi Apostolicæ visum fuerit determinare.

En vertu de ce decret, le pape par un bref du 20. Novembre de la même année, imposa silence perpetuel sur la question de la primitive institution & succession de l'Ordre des Carmes par les prophetes Elie & Elisée, défendant sous peine d'excominunication à ceux qui la solîtiennent ou la combattent, de quelque érat & condition qu'ils soient, de l'agiter å l'avenir dans leurs écrits ou dans les disputes publiques. Voici la teneur du bref.

INNOCENTIUS PAPA XII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Edemptoris , ac Domini Nostri Jefu Chrifti qui charitas ef

& Deus pacis , vices licet immeriti gerentes in terris, Christi fidelium quorumcumque , potilimum vero divinis obfequiis sub suavi Religionis jugo mancipatorum , uberesque bonorum operum fruétus adfpirante superni favoris aura proferre jxgiter fatagentium quieti e religiofæ tranquillitati , sublatis jurgiis , atque altercationibus , qu& fraterna charitatis fereni. tatem obnubilare possent, quantum nobis ex alto conceditur , como fulere , commissæque nobis à Domino poteftatis partes de super interponereftudemus , sicut omnibus mature confiderationis trutina

perper

MES.

perpenfis falubriter expedire in Domino arbitramur. Cum itaque Ordre ficut non fine gravi animi noftri molestia accepimus, ex acribus Des CARsuper primæva institutione Ordinis Fratrum beatæ Mariæ Virgin nis de Monte-Carmelo,illiusque successione à prophetis Elia&EliSeo dudum enatis contentionibus magnum Chrifti fidelium ejusmo. 'di minus necessarias quæstiones,utpote de rebus ad fidei veritatem, seu morum difciplinam minimè pertinentibus , præfertim inter Religiofos viros, quos vota sua altissimos in fanétitate , & juftitia , paceque fraterna reddere decet , fummopere improbantium , scandalum obvenerit, illudque , ob quamplures libros ac libellos acerbiori stylo de super hinc inde conscriptos in dies plurimùm augeatur. Hinc est quod Nosex injunéto Nobis divinitus pastoralis sollicitudinis munere feriò considerantes, in quantam malorum segetem ejusmodi dissidiorum zizania succrefcere poßint, nisi providè ex agro Domini evellantur , ac proinde gravioribus pertur. bationibus, quæ præmissorum occafione in dies oriri poffent, onnem ansam præcidere , & opportunum jam exortis remedium ada hibere cupientes , habita super iisdem præmilis cum venerabilibus Fratribus noftris S. R. E. cardinalibus concilii Tridentini interpretibus , qui rem maturè discusserunt , de illorum confilio , ac etiam motu proprio & ex certa scicntia , ac matura deliberationc noftris, deque Apoftolica potestatis plenitudine , fuper prefata quastione de primava institutione , ac succesione Ordinis fua pradiéti à prophetis Elia & Eliseo , perpetuum filentium tenore præfentium imponimus ; illudque à defenforibus utriusquc fententiæ , necnon ab omnibus&quibuscumqué aliis cujuslibet gradus, ftatus, conditionis, Ordinis , congregationis, focietatis & instituti , etiam fpecifica , & individua mentione, & expressione dis gnis, tam in fcriptis dissertationibus, & in libris inpofterum edendis , quam in publicis disputationibus ac thesibus , fub excommunicationis latæ fententiæ pæna per contrafacientes ipfo facto incurrenda , perpetuò servandum effe decernimus & ordinamus. Præterea libros, theses feu fcripta quæcumque contra earumdem præfentium formam inpofterum edenda , motu , scientia , deliberatione e potestatis plenitudine fimilibus , harum serie prohibemus sub pænis & cenfuris , in regulis indicis librorum prohibitorum contentis, illaquc eo ipso absque alia declaratione pro expressè prohibitis haberi volumus , mandamus. Non intendimus tamen per filentii hujusmodi impositionem uni , seu alteri ex diétis fibi adversantibus fententiis a ullum majus pondus Tome I,

Рp

MES.

ORDRE adjungere , fed utramque manere volumus in statu, & terminis DES Car- quibus de præfenti reperitur , donec aliter nobis & sedi apostoli.

vifum fuerit determinare. Decernentes pariter easdem præsentes litteras femper firmas, validas & efficaces existere & fore, fuosque plenarios, & integros effetus fortiri , & obtinere , ac ab illis, ad quos fpeftat, & pro tempore quandocumque spectabit in omnibus , & per omnia plenilsime & inviolabiliter obfervari, ficque, & non aliter per quoscumque judices ordinarios, & delegatos , etiam causarum palatii apostolici auditores , ac ejusdem S. R. E. cardinales etiam de latere legatos, ac sedis præfat.c nuncios , aliosve quoslibet quacumque præeminentia , & poteftate fungentes , & functuros ; sublata cis , & corum cuilibet quavis aliter judicandi á interpretandi facultate & authoritate ubique judicari, & definiri debere ; ac irritum & inane , si secus super his à quoquam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentare. Nonobstantibus constitutionibus & ordinationibus apoftolicis , ac quatenus opus fit , Ordinum , congregationum, Societatum & Institutorum quorumcumque , aliisve qui. bufvis etiam juramento, confirmatione apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis Statutis & constitutionibus ; privilegiis quoque ,

indultis , & litteris apoftolicis , illis , eorumque superioribus , & perfonis quibufvis , sub quibuscumque verborum tenoribus, & formis , ac cum quibufvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, & infolitis clausulis , irritantibusque & aliis decretis , etiam motu , scientia , & poteftatis plenitudine paribus , in genere , vel in specie , seu alias quomodolibet in contrarium præmissorum concellis, confirmatis , & innovatis. Quibus omnibus , & fingulis , etiam

si pro illorum fufficienti derogatione de illis , eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua , ac de verbo ad verbum , non autem per clausulas generales idem importantes , mentio , seu quævis alia expresio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc fervanda foret , illorum omnium do fingulorum tenores, ac fi de verbo ad verbum exprimerentur, & infererentur , nihil penitus omisso , & forma in illis tradita observata, eisdem praesentibus pro exprelis, & infertis habentes , illis aliàs in suo robore permanfuris , ad præmissorum effe£tum hac vice dumtaxat specialiter, &expresse derogamus , cæterisque contrariis quibuscumque

. Aut si præfatis , vel aliis quibuslibet communiter , vel divisim ab eadem fit fede indultum , quod interdici , suspendi , vel excoms

[ocr errors]

ز

municari non polint per litteras apostolicas non facientes plenam, ORDRE
&expressam,

ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi men. Des Car-
tionem. Volumus autem , ut præsentes littere in valvis ecclesiæ MES.
Lateranensis & bafilicæ principis apoftolorum , nec non cancella.
riæ apoftolicæ , curiæque generalis in monte Citatorio , & in acie
campi Floræ de urbe , ut moris eft , publicentur & affigantur, fic-
que publicatæ & affixa omnes & fingulos , quos ille concernunt,
perinde arêtent & afficiant , ac si unicuique eorum nominatim, el
perfonaliter intimatæ fuissent ; quodque earumdem præfentium
transumptis seu exemplis , etiam imprellis , manu alicujus Nota.
rii publici subscriptis, & figillo alicujus persona in dignitate Ec-
clefiaftica conftitutæ munitis, eadem prorsus fides tam in judicio,
quam extra illud , ubique adhibeatur ; quæ ipfis præfentibus ad-
hiberetur , fi forent exhibita , vel ostensa. Dat. Romæ apud san-
Etam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die xx. No.
vembris M. DC. XCVIII. pontificatus noftri anno ołtavo.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

J. F. Cardinalis Albanus.
L'on peut juger parles livres & les libelles dont nous avons
ci-devant parlé, qu'il étoit à propos que

le

pape en arrêtâc le cours par son autorité, à cause du scandale qu'ils causoient par les invectives dont ils étoient remplis, qui ne conviennent point à la charité Chrétienne dont les Religieux doivent l'exemple par leur profession , & il auroit été à louhaiter que le Pape en eût été informé plutôt pour y remedier , comme il fit par son bref du 20. Novembre 1698. Je suis trop sou. mis aux décisions des souverains pontifes pour agir contre leurs intentions. Ce bref d'Innocent XII. m’imposant silence sur la question de la primitive institution des Carmes par les prophetes Elie & Elisée, m'empêche de rapporter les raisons que je pourrois avoir pour la combattre. Ainsi, si les Carmes ont eu ces prophetes pour fondateurs, je ne leur dif. pute pas cet honneur, & je les laisse dans les prétentions qu'ils ont depuis long-tems, qu'il y a eu une succession sans interruption de leur Ordre, depuis ces Prophetes jusqu'à present. Je consens même qu'ils fassent remonter leur antiquité jusqu'au tems d’Enoc, qui vivoit avant le déluge ; puisque quelques-unes des bulles sur lesquelles ils se fondent pour prouver qu'ils sont enfans d'Elie & d'Elisée, principalement

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »